Svářečský dozor

Nabízíme výhodnou spolupráci společnostem, živnostníkům v oblasti svářečského dozoru, kontroly, certifikace svařování, inspekce, poradenství a zajišťování auditů.

Zajistíme zavádění IMS systému dle ISO 9001, ISO 14001, OHAS 18001, systému jakosti svařování dle ISO 3834.

Svářečský dozor - Welding supervision

Nabízíme Vám zajištění svářečského dozoru EWE a inspekční kontrolní činnosti IWI-C

Technický svářečský dozor při zpracování technické dokumentace
Svářečský dozor, EWE dle EN ISO 14731, pro zpracování svářečské dokumentace
Inspekční činnost, IWI-C dle ISO 17020, při posuzování shody technické dokumentace

Technický svářečský dozor ve výrobě
Svářečský dozor, EWE dle EN ISO 14731, pro zajištění jakosti svařování dle EN ISO 3834-2, ve výrobě
Inspekční činnost, IWI-C dle ISO 17020, při posuzování shody, přejímky u výrobních subdodavatelů

Technický svářečský dozor na montáži technologického zařízení
Svářečský dozor, EWE dle EN ISO 14731, pro zajištění jakosti svařování dle EN ISO 3834-2, na montáži
Inspekční činnost, IWI-C dle ISO 17020, při posuzování shody subdodavatelů na montáži

Doplňkové služby
Stanovení požadavků na kvalifikaci evropských svářečů a operátorů
Zajištění evidence personálu, přezkoušení a zajištění zkoušek evropských svářečů
Zpracování výrobní a svářečské dokumentace

  • Výkresová dokumentace doplněná o technologii svařování
  • Technologický postup výroby (TPV)
  • Technologický postup montáže (TPM)
  • Svařovací plány,svařovací postupy (pWPS, WPS)
  • Kvalifikované svařovací postupy (WPQR)
  • Plán kontrol a zkoušek (PKZ)

Spolupráce při zajištění zákaznických auditů, poradenství při implementaci IMS systému ISO zajištění odborného technického dozoru
Zpracování nedestruktivních zkoušek dle ISO 9712, vizuální kontroly, penetrační kontroly, rentgenové kontroly
Revize vyhrazených tlakových zařízení

 Dozory. Supervisions.  Dozory. Supervisions.  Dozory. Supervisions.

Odborné technické dozory provádíme pro specializace

Vyhrazená zařízení dle zákona č.174/1968 Sb., tlaková zařízení dle PED 2014/68/EU
Vybrané zařízení speciálně navrhované pro energetické celky
Ocelové konstrukce dle EN 1090 1-2-3, EXC1-EXC4, EN ISO 3834-2
Strojní zařízení a stanovené výrobky dle zákona č. 90/2016 Sb., č. 91/2016 Sb.
Kolejová doprava dle EN 15085, CL1-CL4, CT1-CT4
Automobilový průmysl
Farmaceutický průmysl
Letecký a vesmírný průmysl


Copyright © PROGROUP ENGINEERING, s.r.o., všechna práva vyhrazena