Výroba

Jsme odborníci na svařování. Dodáváme technologické celky a svařujeme potrubní komponenty, ocelové konstrukce a další svařované díly. Dále nabízíme spolupráci v oblasti svářečského dozoru, kontroly, certifikace svařování, inspekce, poradenství a zajišťování auditů. Věnujeme se samozřejmě i výzkumu a vývoji, na kterém spolupracujeme s FSI – VUT Brno.

Sériová výroba

Na základě specifických požadavků připravíme výrobu prototypů dle navrhnutého designu daného dílu a výrobní dokumentace. Poté nastavíme veškeré výrobní procesy a technologie. Zpracujeme realizační dokumentaci pro zahájení sériové výroby. Při sériové výrobě používáme CNC obráběcí stroje, automatizované svařovací procesy, 3D formy a inovativní přístup v optimalizaci výroby.

 Dodávky provádíme pro specializace

Vyhrazená zařízení dle zákona č.174/1968 Sb., tlaková zařízení dle PED 2014/68/EU
Vybrané zařízení speciálně navrhované pro energetické celky
Ocelové konstrukce dle EN 1090 1-2-3, EXC1-EXC3, EN ISO 3834-2
Strojní zařízení a stanovené výrobky dle zákona č. 90/2016 Sb., č. 91/2016 Sb.
Kolejová doprava dle EN 15085, CL1-CL4, CT1-CT4
Automobilový průmysl
Farmaceutický průmysl
Letecký a vesmírný průmysl


Copyright © PROGROUP ENGINEERING, s.r.o., všechna práva vyhrazena