Výzkum a vývoj

V současnosti řešíme několik experimentálních projektů ve spolupráci s významnými  výzkumnými ústavy. Cílem těchto plánovaných experimentů jsou nové technologie, inovativní technologické postupy a  hlavně produkty nové generace určené pro průmyslové aplikace.

Experimentální projekt na vliv podmínek svařování modifikovaných žáropevných materiálů P91, P92 ve spolupráci s Fakultou strojního inženýrství, VUT Brno.

Výzkum a vývoj - R&D

Význam tohoto experimentálního projektu je stanovení podmínek při svařování žáropevných ocelí navrhnutých pro energetická zařízení z pohledu vhodné volby zpracovatele žáropevných materiálů, technologie svařování, tepelného zpracování, výroby a montáže technologických celků v energetice. Cílem tohoto projektu je aplikovat nové kvalifikované postupy do praxe.

Mechanické zkoušky P/T91, P/T92

Svařování P/T91, P/T92

Hodnocení svarového spoje P/T91, P/T92

Experimentální projekt pro vývoj sorpčních filtrů nové generace ve spolupráci s VUT v Brně.

Výzkum

Vyvíjíme sorpční filtry nové generace. Cílem nové jednotky je čištění proudících látek s využitím procesů adsorpce a absorpce.


Odborné příspěvky PROGroup Engineering

Contribution 2018 „Development of materials for technological equipment in power engineering and pharmaceutical industries“

Contribution 2017  „The issue degradation processes modified creep – resisting steels used for technological facilities“

Contribution 2016  „Contribution to the issue of the influence of welding conditions of creep – resisting steels used for the technological equipment in the energy sector“

Contribution 2015  „Contribution to the issue of the Production of heat exchangers for technological equipment in the energy sector“


Copyright © PROGROUP ENGINEERING, s.r.o., všechna práva vyhrazena