Laserové technologie

Provádíme gravírování, značení, řezání a specifické svařování na základě laserových technologií. Tyto nekonvenční technologie představují profesionální zpracování gravírovaného a svařovaného tvaru při možnosti použití různých materiálů.

Nabízíme gravírování, průmyslové značení a specifické laserové svařování

Výroba
Gravírování
Průmyslové značení
Výroba tvarů
Orientační systémy
Speciální navařování
Specifické svařování

Materiály
Kovy – korozivzdorné ocele, nikl, Al slitiny, Cu, titan
Plasty
Kompozity

Použití
Identifikační štítky
Průmyslové tabule
Procesní identifikace