Projektování

Nabízíme výhodnou spolupráci společnostem, živnostníkům v oblasti autorizovaného dozoru, kontroly, inspekce, poradenství a vedení staveb.

Zajišťujeme zpracování projektové dokumentace, přesně dle zadání a požadavků investora. Máme pro Vás připravený projekční tým, který bude řešit projekty a zpracovávat technickou dokumentaci dle zadání.

Projektování - Welding projects
Projektování - Welding projects
Projektování - Welding projects
Projektování - Welding projects
projektovani_welding_projects_3
projektovani_welding_projects_4
projektovani_welding_projects_2
projektovani_welding_projects_1
previous arrow
next arrow
 

Nabízíme Vám zajištění autorizovaného dozoru a inspekční kontrolní činnosti AO ČKAIT dle autorizačního zákona č. 360/1992 Sb.

Technický autorizovaný dozor AO ČKAIT při zpracování projektové dokumentace
Zaměření na strojně technologickou část technologických zařízení staveb
Zpracování technické dokumentace dle vyhl. č. 499/2006 Sb., vyhl. č. 62/2013 Sb.

  • Realizační projektová dokumentace (RPD)
  • Technologický postup výroby (TPV)
  • Technologický postup montáže (TPM),
  • Svařovací dokumentace (WPS, WPQR)
  • Plán kontrol a zkoušek (PKZ)
  • Dokumentace BOZP
  • Analýza rizik a nebezpečí
  • Individuální program zabezpečování jakosti (IPZJ)
  • Program funkčních zkoušek (PFZ)
  • Dokumentace skutečného provedení (DoSP)

Technický autorizovaný dozor AO ČKAIT při investiční výstavbě
Zaměření na strojně technologickou část technologických zařízení staveb
Řízení výstavby
Řízení projektu
Kontrolní činnost

 Inženýrské projekty. Engineering projects.  Inženýrské projekty. Engineering projects.  Inženýrské projekty. Engineering projects.

Odborné technické dozory provádíme pro specializace

Vyhrazená zařízení dle zákona č.174/1968 Sb., tlaková zařízení dle PED 2014/68/EU
Vybrané zařízení speciálně navrhované pro energetické celky
Ocelové konstrukce dle EN 1090 1-2-3, EXC1-EXC3, EN ISO 3834-2
Strojní zařízení a stanovené výrobky dle zákona č. 90/2016 Sb., 91/2016 Sb.
Kolejová doprava dle ČSN EN 15085, CL1-CL4, CT1-CT4
Automobilový průmysl
Farmaceutický průmysl
Letecký a vesmírný průmysl