Certifikace

Pro naplnění svých cílů se skupina PROGroup Engineering rozhodla pro zavedení integrovaného systému řízení kvality dle EN ISO 9001 ve spojení zajištění kvality v procesu svařování dle EN ISO 3834-2. Společnost je držitelem EU certifikátů – odborné způsobilosti výrobce tlakových zařízení pro výrobky dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady PED 2014/68/EU a NV č.219/2016 Sb. Pro rozsah: Projektování, výroba, rekonstrukce, montáž a zkoušky tlakových zařízení. Certifikovaný systém výroby strojního zařízení Dispenser Integration dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES a NV č.176/2008 Sb.

Certifikace - Certification
Certifikace - Certification
Certifikace - Certification
Certifikace - Certification
certifikace4
certifikace3
certifikace2
certifikace1
previous arrow
next arrow
 

Filozofie skupiny PROGroup Engineering

Vlastní technický výzkum a vývoj
Pokročilé technické řešení
Inovace progresivních výrobních technologií
Aplikovaný projektový management
Procesy směřované na kvalitu
Optimální ekonomická řešení
Řízení lidských zdrojů
Dynamický růst skupiny

Hodnoty skupiny PROGroup Engineering

Kvalita služeb a produktů
Odpovědnost
Komunikace
Kreativita
Výkonnost
Inovace
Odbornost
Týmová práce

PROGroup Engineering vyhlašuje tuto politiku kvality

Zákazníci

Budovat se zákazníky dlouhodobé a vzájemné partnerské vztahy.
Dodávat objednané množství v dohodnutém termínu a v požadované kvalitě. 
Spokojený zákazník, který bude mít jistotu o stabilitě požadované kvalitě našich produktů a služeb je středem našeho zájmu. 
Rychle, efektivně a kvalifikovaně reagovat na požadavky zákazníků.
Stabilizovanou úroveň kvality pro naše zákazníky stavíme na systému kvality splňující požadavky normy ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 3834.

Dodavatelé

Budovat s dodavateli dlouhodobé a vzájemné partnerské vztahy.
Provádět transparentní výběrová řízení.

Pracovníci

Bezpečnost pracovníků na prvním místě, tj. chránit zdraví pracovníků.
Podporovat rozvoj způsobilosti pracovníků pro dosažení vysoké úrovně kvality.

Technologie a infrastruktura

Trvalé sledování vývoje procesů v oboru našich činností, nových požadavků zákazníků a průběžná modernizace technologií, strojů, zařízení, pracovního prostředí a aktualizace dokumentovaných postupů dává organizaci a zákazníkovi jistotu, že nejen jeho současné požadavky, ale i budoucí očekávání budou splněna.

Okolní prostředí

Spolupracovat se státními orgány, organizacemi a orgány samosprávy, které působí v dosahu společnosti.
Minimalizovat dopad na životní prostředí.

Vedení společnosti se zavazuje

Dodržovat výše uvedené zásady.
Plnit požadavky zákonů a právních předpisů.
Neustále zlepšovat systém managementu kvality.

Certifikace. Certification. Certifikace. Certification. Certifikace. Certification.